Қаріп көлемі: A A A
Сайттың түсі: A A

Павлодар қаласы әкімдігінің

ресми сайты

Сейсенбі, 02 Мамыр 2017 10:37

АҚПАРАТТЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

«Павлодар қаласы жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2017 жылдың 12 мамырында сағат 10 00-де мемлекеттік меншіктегі жер телімдерінің жалдау құқығын сату бойынша және ағылшын  әдісі бойынша жер пайдалануға берілмеген жер телімдеріне аукцион өткізеді. Сауда-саттық Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, 415- кабинет мекенжайы бойынша өтеді.

 

Сауда-саттықта сату үшін ұсынылып отырған жер телімдерінің

тізбесі және олардың құқығы

 

р/с

Жер телімінің орналасқан жері

Жер телімінің

мақсатты нысаны

Жер телімінің көлемі, га

Құқық 

түрі

Жалдау

төлемінің сомасы

Сауда-саттықты  өткізу тәсілі  мен әдісі

Бастапқы бағасы,

(теңге)

Кепілдік  жарнаның сомасы, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Павлодар қаласы, Набережная көшесі, 11/1

Көзді диагностикалау және кемшілігін түзету орталығын орналастыру және қызмет көрсету үшін

0,0032

 

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

556

Аукцион, ағылшын

3648

183

2

Павлодар қаласы, Набережная көшесі, 11/1

Көзді диагностикалау және кемшілігін түзету орталығын орналастыру және қызмет көрсету үшін

0,0007

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

122

Аукцион, ағылшын

      798

40

3

Павлодар қаласы, Транспортная көшесі, 1

Жөндеу цехының құрылысын салу және қызмет көрсету үшін

0,6363

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

92105

Аукцион, ағылшын

362691

18135

4

Павлодар қаласы, Орталық өнеркәсіптік ауданы

Өнеркәсіптік базаны орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,1500

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

21713

Аукцион, ағылшын

85500

4275

5

Павлодар қаласы,  Кутузов көшесі, 89-87

Кіре-берісті орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,0012

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

202

Аукцион, ағылшын

1094

55

6

Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі

Түйісу зоопаркі ғимаратының құрылысын салу

 

0,0379

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

6364

Аукцион, ағылшын

34565

1729

7

Павлодар қаласы,  Құтқару станциясы ауданы

Пантонды орнату үшін  

0,0300

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

5211

Аукцион, ағылшын

34200

1710

   8

Павлодар қаласы,  Естай көшесі, 134-201

Шаштаразды орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,0019

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

319

Аукцион, ағылшын

1949

98

9

Павлодар қаласы,  Жетекші ауылы

Диірмен кешенінің құрылысын салу және қызмет көрсету үшін

3,3252

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

22346

Аукцион, ағылшын

1 705 828

85295

10

Павлодар қаласы, Суворов көшесі,

43/2-құрылыс

Жол бойындағы сервис кешені мен  автожанармай станциясын орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,0249

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

3893

Аукцион, ағылшын

    19 870

994

11

Павлодар қаласы,  Крупская көшесі

Балалар ойын алаңын орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,0336

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

5642

Аукцион, ағылшын

34 474

1724

12

Павлодар қаласы,  Бекхожин көшесі, 5

Кіре-берісті орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,0013

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

226

Аукцион, ағылшын

1482

75

13

Павлодар қаласы, Кутузов –  Ломов көшесі

Парковканы пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0616

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

10344

Аукцион, ағылшын

63 202

3161

14

Павлодар қаласы.  Майра көшесі, 10-үй

Аумақты көріктендіру және көгалдандыру

0,0350

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

6080

Аукцион, ағылшын

39 900

1995

15

Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі, 44

Мейрамхананы пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,0071

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

1234

Аукцион, ағылшын

8094

405

16

Павлодар қаласы Лесная көшесі

Өнеркәсіптік базаны орналастыру және қызмет көрсету  үшін

0,9501

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

143028

Аукцион, ағылшын

649868

32494

17

Павлодар қаласы, Майра көшесі, 37

Тұрмыстық қызмет көрсету кешенінің ғимаратын орналастыру және қызмет көрсету үшін

0,0157

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

2727

Аукцион, ағылшын

17898

895

18

Павлодар қаласы, Заслонов көшесі, 4

Өндірістік базаны және қоймаларды пайдалану және қызмет көрсету үшін

0,4254

3 жылға уақытша жер пайдалану

 

64040

Аукцион, ағылшын

290974

14549

 

Регистрация участников аукциона, прием: Регистрация заявок участников аукциона осуществляется со дня публикации объявления и завершается за 24 часа до начала аукциона. Для регистрации в качестве участника аукциона, необходимо предоставить следующие  документы: 1) заявку на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий  полномочия представителя. Для подтверждения достоверности копий предъявляются оригиналы для сверки.

Гарантийный взнос по каждому объекту торгов  вноситься отдельно в размере вышеуказанного перечня  в графе № 9 через любой банк на депозитный счет ГУ «Отдел земельных отношений города Павлодара»: ИИК KZ460705034633004001, код 4633004 в Департаменте казначейства по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан города Астаны, БИК KKMFKZ2A, БИН 041240007579, КНП 171, КБе 12, КБК-нет.

          Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: Павлодар қаласы,  улица Кривенко, 25, кабинет 320А, телефон 652408.

 Условия  проведения аукциона: Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет об изменении шага в процессе торгов. При этом шаг изменяется в пределах от пяти до десяти процентов текущей цены объекта.

 Для удобства аукционист округляет цену объекта на величину, не превышающую одной второй текущего шага. Аукционист объявляет аукционные номера участвующих в аукционе по объекту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Аукционист объявляет аукционный номер участника, предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену объекта и, при отсутствии других поднятых аукционных номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта.

Организатор торгов перед началом торгов фиксирует количество участвующих в торгах. Если количество участвующих в торгах по данному земельному участку или праву аренды земельного участка менее двух, торги объявляются несостоявшимися. В случае, если объект не продан на первом аукционе, он выставляется на последующие аукционы.

 Условия продажи права аренды земельных участков: Использование в соответствии с целевым назначением, заключение договора купли-продажи права аренды, установление границ земельного участка на местности, заключение договора аренды на земельный участок, получение архитектурно-планировочного задания  для проектирования объекта, обеспечение согласования и переноса инженерных  коммуникаций (при наличии).

      Форма и условия платежа: Расчеты по договору купли-продажи производятся между продавцом и покупателем, при этом покупатель производит расчеты в следующем порядке:

 авансовый платеж вносится в размере пятидесяти процентов от цены, установленной в ходе аукциона, в срок не позднее пяти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос зачисляется в счет причитающегося авансового платежа;

оставшаяся сумма вносится не позднее тридцати календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка или права аренды земельного участка принимается не позднее двух рабочих дней после завершения аукциона.

 Договор купли-продажи объекта торгов заключается в течение одного рабочего дня со дня принятия решения местным исполнительным органом.

Оқылды 377 рет