ПАВЛОДАР ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

4563002 «Павлодар қаласы ішкі саясат бөлімі» ММ 2018-2020 жылдарға арналған БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-01-29 12:17:46 Бюджеттік бағдарламалар

 

 

 

 

 

 

1-қосымша

«Павлодар қаласы

ішкі саясат бөлімі» ММ басшысы

бұйрығымен бекітілген

 ______Рахымжанов Е .М.

2017ж « 27»желтоқсандағы

   1-04-69

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:  08.9.456.001.000. «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Рахымжанов Е.М.–  бөлім басшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:

Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексі (Салық кодексі);

ҚР Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы «Мемлекеттік бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің сметасы есебінен ұсталатын ҚР органдарының  қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1284 Жарлығы;

ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»                    № 1193 қаулысы;

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» № 179 бұйрығы;

Павлодар қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 4 шілдедегі «Қалалық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың құрылымдарын бекіту туралы» №874/4 қаулысы;

Павлодар қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Павлодар қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 215/30 шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты: қалалық;

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өзіне жүктелген функциялардың барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін аппарат қызметін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: -

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Аталған бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар еңбекақы қорын төлеуге арналған шығыстар қарастырылған бекітілген штат санына сәйкес қала ішкі саясат бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге, кеңсе тауарларымен және қорларымен, байланыс және көлік қызметтерімен қамтамасыз етуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге бағытталған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

өлшем бiрлiгi

Есептi

2016 жыл 

Ағым-дағы

2017 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

4 221

0

0

0

0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

14 520

44 768

47 572

49 039

51 082

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

18 741

44 768

47 572

49 039

51 082

08.9.456.001.011 « Жергілікті деңгейдегі ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласына мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндугі қызметтер» республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Арналған шығыстар қарастырылған бекітілген штат санына сәйкес қала ішкі саясат бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге.

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

өлшем бiрлiгi

Есептi

2016 жыл 

Ағым-дағы

2017 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Мемлекеттік жастар саясатының іске асырылу барысына мониторинг жүргізу

бірлік

4

0

0

0

0

Мемлекеттік ақпараттық саясаттың барысына мониторинг жүргізу

бірлік

4

0

0

0

0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың тенге

4 221

0

0

0

0

 

08.9456.001.015 « Жергілікті деңгейдегі ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласына мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндугі қызметтер» жергілікті бюджеттен берілетін қаражаты есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Арналған шығыстар қарастырылған бекітілген штат санына сәйкес қала ішкі саясат бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге.

 

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

өлшем бiрлiгi

Есептi

2016 жыл 

Ағым-дағы

2017 жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018 жыл

2019 жыл

2020    жыл

Мемлекеттік жастар саясатының іске асырылу барысына мониторинг жүргізу

бірлік

4

4

4

4

4

Мемлекеттік ақпараттық саясаттың барысына мониторинг жүргізу

бірлік

4

4

4

4

4

Әлеуметтік жарнамаларды ұстау және жасау барысыны мониторинг жүргізу

бірлік

 

4

4

4

4

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың тенге

14 520

44 768

47 572

49 039

51 082