ПАВЛОДАР ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

МӘСЛИХАТТАРДЫҢ ШЫҒЫП ҚАЛҒАН ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ОРНЫНА САЙЛАУ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

2018-02-12 11:21:33 МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ (2018 жылғы 25 наурыз)

 

Павлодар қалалық аумақтық сайлау  комиссиясының  2018 жылғы  24 қаңтардағы  № 48  қаулысына қосымша

 

 

 

 

 

 

 

         

2018 жылғы 25 наурыз жағдайына

тағайындалған мәслихаттардың

шығып қалған депутаттарының орнына

сайлау өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың

Күнтізбелік жоспары

 

1. Сайлау округі бойынша мәслихат депутаттығына кандидаттарды ұсыну.    

 

 Республикалық немесе жергілікті қоғамдық бірлестіктердің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің жоғарғы органдары және азаматтар - өзін-өзі ұсыну жолымен.

2018 жылғы 26 қантарда басталады және 23 ақпанда аяқталады.

                                                                   (103-б. 6-т.)

2.  Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                    

 

Павлодар қаласының әкімі.

Сайлау тағайындалғаннан кейін жеті күн ішінде

1 ақпаннан кешіктірмей.

                 (23-б. 5-т.)

                                                                                

3.  Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                        

 

Павлодар қалалық аумақтық сайлау комиссиясы.           

Сайлау тағайындалғаннан кейін жеті күннен кешік-тірмей

1 ақпаннан кешіктірмей.

                                                                               (17-б. 2-т.)

4. Округтік сайлау комиссияларының құрамын және орналасқан жерлерін, сайлау округтерінің шекараларын көрсете отырып тізімдерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                     

 

Павлодар қалалық аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.                  

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей

3 ақпаннан кешіктірмей.  

                                        ( 14-б. 6)-тш, 15-б. 3-т., 22-б. 2-т.)

5. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

 

Павлодар қалалық аумақтық сайлау комиссиясы.                  

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей  

3 ақпаннан кешіктірмей.

                                                                                ( 13-б.4-т.)

6. Тиісті қоғамдық бірлестіктердің  мәслихат депутаттығына кандидат ұсыну туралы шешімін, сайлау округін көрсете отырып және кандидаттың дауысқа түсуге келісімі туралы өтінішімен, сонымен қоса азаматтың дауысқа түсуге ниеті туралы өтінішімен бірге округтік сайлау комиссиясына ұсыну.                                           

 

Қоғамдық бірлестіктердің жоғарғы органдары, олардың құрылымдық бөлімшелері, сонымен қоса өзін өзі ұсынған азаматтар.           

26 қантарда басталады және 23 ақпанда аяқталады.

                                                                    ( 103-б. 3-т, 4-т.)

7. Мәслихат депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында қойылған талаптарға сәйкестігін анықтау.                            

 

Округі сайлау комиссиясы.

Үш күннің ішінде.                                                                                                                                      

                                                                           (103-б. 8-т.)

   8. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және әрқайсысына тиісті куәлік беру.                                                            

 

Округі сайлау комиссиясы.

Кандидаттың сенім білдірілген адамдарының тізімін және кандидаттың сенім білдірген адамы болуга келісімі туралы өтінішін тапсырғаннан кейін.                                                                        

                                                               (16-б. 5)-тш., 31-б.)

9. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 2017 жылғы 1 тамызға табысы мен мүлкі туралы декларация тапсыру.                              

 

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы).

Кандидат тіркелгенге дейін.

                                                                          (104-б. 1-1-т.)

10.  Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу, хаттама жасау  және әрқайсысына тиісті куәлік беру.

 

Округі сайлау комиссиясы.

Саулау күніне дейін екі ай қалғанда басталып, жиырма бес күн қалғанда аяқталады.

26 қантарда басталады және 28 ақпанда аяқталады.

                                                     (16-б. 5)-тш., 104-б. 8-т.)

11. Мәслихат депутаттығына кандидатты тіркеу туралы хаттаманы аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

Округі сайлау комиссиясы.

Бескүндік мерзімде.

                                                                             (104-б. 5-т.)

 

 

12. Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                           

 

Округі сайлау комиссиясы.

Кандидаттарды тіркегеннен кейін жетінші күннен кешіктірмей.

7 наурыздан кешіктірмей

                                            (16-б. 5)-тш., 104-б. 6-т. 1 тш.)

13. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру.

 

Салық қызметі органдары.

Кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде.

                                                                          (104-б. 1-1-т.)

14. Мәслихаттар депутаттығына кандидаттардың сайлау қорларын тіркеу.                           

 

Округі сайлау комиссиясы.

Кандидаттың тіркелгеннен кейін  өтініш жасаған сәтінен бастап бір күнтізбелік күн  ішінде.

                                                                               (34-б. 2-т.)

15. Мәслихаттар депутаттығына кандидаттардың сайлау қорларының арнаулы уақытша шоттарын ашу.                                 

 

Округі сайлау комиссиясы.

Кандидат тіркелгеннен кейін.

                                                                                (34-б. 6-т.)

16. Арнайы уақытша шоттарға қаржылардың түскендігі  және олардың жұмсалуы туралы кандидаттардың есебін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                                  Округі сайлау комиссиясы.

                                  Айына екі рет.

 

                                                                               (34-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.    

 

Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталып, сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады           

1 наурызда  басталады және  23 наурызда сағат 24:00 аяқталады.

                                                                (27-б. 2-т.)

18. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың сайлаушылармен кездесуі үшін  үй-жай беру, кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесулер кестесін  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                                 

 

Жергілікті атқарушы органдар және аумақтық сайлау комиссиялары.

Сайлау алдындағы үгіт жүргізу кезеңінде.

                                                                            (28-б.4-т.)

 

19. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру.

Жергiлiктi атқарушы органдар және  аумақтық сайлау комиссиялары.

Сайлау алдындағы үгіт жүргізу кезеңінде.                                                                               

                                                                         (28-б. 6-т.)

 

20. Учаскелік сайлау комиссиясына акт бойынша әкім қол қойған сайлаушылар тізімдерін  ұсыну.                                             

 

Павлодар қаласының әкімі.

Дауыс беру күніне дейін жиырма күн қалғанда.             

5 наурыздан кешіктірмей.

 (24-б. 5-т.)

21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушыларға танысу үшін сайлаушылар тізімін беру.

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он бес бұрын.

10 наурыздан кешіктірмей

(26-б. 1-т.)

22. Жекелеген сайлау учаскелерінде, дауыс беруді бастаудың және аяқтаудың басқа уақытын белгілеу және ол туралы шешімді сайлаушылардың назарына жеткізу.                                                         

 

Павлодар қалалық аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Дауыс беру өткізілетін күнге дейін жеті күннен кешіктірмей

18 наурыздан кешіктірмей                  

                                                                          (38-б. 1-т. 3-т.)

 

23. Дауыс беретін уақыт пен орын туралы сайлаушыларды хабардар ету. 

Учаскелік сайлау комиссиялары.

Дауыс беру күніне дейінгі он күннен кешіктірмей

15 наурыздан кешіктірмей                  

                                                      (18-б. 5-тш.38-б. 2-т.)

24.  Сайлау округi бойынша сайлау нәтижелерi анықталатын округтiк сайлау комиссиясының отырысын өткізу үшін, отырыс орны мен уақыты туралы мәлiметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялай отырып, сайлау учаскесін айқындау.

 

Округі сайлау комиссиясы.

Дауыс беру күніне дейінгі он күннен кешіктірмей -                15 наурыздан кешіктірмей.

                                                                             (43-б. 8-1-т)

25. Дауыс беру үшін сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                         

 

Аумақтық және округтік  сайлау комиссиялары.

Сайлаудан кем дегенде бір күн бұрын.       

23 наурыздан кешіктірмей.   

(16-б. 7-тш., 37-б. 3-т.)

   26. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және сайлау учаскесінің ашылуы туралы  хаттама жасау.                                 

 

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Дауыс беру басталардан бір сағат бұрын.

Жергілікті уақыт бойынша сағат 6-00-де, егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе

                                                                          (40-б. 1-т)

27. Дауыс беруді өткізу.                                                

 

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Егер дауыс беру уақыты өзгертілмеген болса,  сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша  сағат 7-00-ден 20-00-ге дейін.

(38-б. 1-т.) 

28. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде мәслихат депутатын сайлау бойынша дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасау.

 

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Егер дауыс беру уақыты өзгертілмеген болса, жергілікті уақыт бойынша  сағат 20-00-де басталады.

(18-б. 8-тш., 43-б.)

29. Хаттаманың көшiрмесiн жалпы жұрттың танысуы үшiн сайлау учаскесiнiң үй-жайындағы арнайы белгiленген орынға ілу.                                

 

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Хаттамаға қол қою аяқталысымендереу

                                                                           (43-б. 8-т.)

30. Сайлау округі бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды  округтік сайлау комиссиясына ұсыну.                                                  

 

Учаскелік  сайлау комиссиялары.

Хаттамаға қол қою аяқталысымендереу .

(108-б. 1-т.)

31. Сайлау  округі бойынша мәслихат депутатын сайлаудың нәтижелерін белгілеу, сайлау қорытындысы туралы хаттама жасау .                       

 

Округі сайлау комиссиясы.

                               (16-т. 9)-тш., 43-б. 8-1т., 108-б. 2-т.)

32. Сайлау округi бойынша сайлау нәтижелерi туралы хаттаманың көшiрмесiн жалпы жұрттың танысуы үшiн округтік сайлау комиссиясының отырысы өткізілген сайлау учаскесiнің үй-жайында ілу. 

 

Округі сайлау комиссиясы.

Хаттама жасалғаннан кейіндереу.

                                                                        (43-б. 8-1-т.)

33. Сайлау учаскелеріндегі дауыстарды санаудың нәтижелері туралы  алдын ала жиынтық тiзiмдемені жалпыжұрттың танысуы үшiн отырыс өткен сайлау учаскесiнiң үй-жайында iлу.

 

Округі сайлау комиссиясы.                                 

Дауыс беру күнінен бастап бес күннен кешіктірмей                  29 наурыздан кешіктірмей.

                                                                        (43-б. 8-2-т.)                                                                      

34. Сайлау нәтижелері туралы хаттаманы аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

 

Округі сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап екі күндік мерзімнен кешіктірмей

26 наурыздан кешіктірмей                                   

                                                                         (108-б. 2- т)

        

35.  Мәслихат депутаттарын сайлаудың қорытындыларын анықтау.                                          

 

Павлодар қалалық аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап бескүндік мерзімнен кешіктірмей

29 наурыздан кешіктірмей.

                                         (14-б. 9)-тш., 44-б. 2-т. 111-б.)

36.  Сайлау округі бойынша сайлаудың қорытындылары туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                                   

 

Округі сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен  кешіктірмей

31 наурыздан кешіктірмей. 

(16-б. 9)-тш., 44-б. 4-т. 2) тш.)

37. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлаудың қорытындылары туралы ақпаратты және мәслихат депутаттарының тізімін жариялау

Павлодар қалалық аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен  кешіктірмей

31 наурыздан кешіктірмей.

               (14-б. 9)-тш., 44-б. 4-т.,  2)-тш., 46-б. 3-т. 1)-тш.)

38. Округтік сайлау комиссиясына сайлау қорларын пайдаланғандығы туралы есеп ұсыну

Сайлау қорларын құрған мәслихат депутаттығына кандидаттар

Сайлау қорытындысын бекіткеннен кейін бес күннен  кешіктірмей

 

39. Кандидаттардың сайлау қорларына келiп түскен ақшаның жалпы сомасы және оның көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.                                  

 

 

Округі сайлау комиссиясы.

Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн он күн ішінде. 

                                                                       (34-б. 4-т.)  

 

40.  Сайланған мәслихат депутаттарын тіркеу,  әрбір депутатқа куәліктерін және омыраулық белгісін беру.

                                          

 

Павлодар қалалық аумақтық сайлау комиссиясы.                  

 

(14-б. 9)-тш.,  46-б. 3-т. 1)-тш., 112-б. 1-т.)

     

 

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.