ПАВЛОДАР ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ(NTS)

2018-05-30 12:38:27 Ақылды көше жарықтандыру жобасы

МЭИ / ҚАЗАҚСТАН: ПАВЛОДАРДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫҢ КӨШЕЛІК ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБА – ЖОБАНЫ ДАЙЫНДАУ

Жобаның сәйкестендіргіші: C38183

 

Техникалық емес түйіндеме(NTS)

 

Ұсынған:

 

 

 

Үшін дайындалған: 

 

 

2018 наурыз

                                 

ҚЫСҚАРТУЛАР

 

 

AMA

Америкалық медициналық қауымдастық

CFL

Жинақы люминесценттік шамдар

CO

Көміртек тотығы

CO2

Көмірқышқыл газ

EBRD

Еуропалық Жаңғырту және Дамыту банкі

EHS

Экология, денсаулық пен қауіпсіздік

EIRR

Пайданың экономикалық ішкі нормасы

ESAP

Әрекеттердің экологиялық және әлеуметтік жоспары

ESDD

Экологиялық және әлеуметтік Due Diligence

E&S

Экологиялық және әлеуметтік

ESMS

Экологиялық және әлеуметтік басқару жүйесі

EUR

Еуро

g

грамм

g/l

Литрге грамм

Hg

Меркурий химиялық символы

HPS

Жоғары қысымды натрий, сары түсті сынаптық газ-разрядтық шам

HR

Кадрлар бөлімі

IFC

Халықаралық қаржылық корпорация (Дүниежүзілік банк)

ILO

Халықаралық еңбек ұйымы

KPI

Басты көрсеткіш

kg

Килограмм

kW

киловатт

kWh

Киловаттық сағат

KZT

Қазақ теңгесі

LED

Жарық-диод

LLP

Жауапкершілігі шектеулі қоғам

Mg/l

Литрге миллиграмм

MWh

Мегаваттық сағат

NO

Азот оксиді

NO2

Азоттың қос тотығы

NTS

Техникалық емес түйіндеме

OHS

Кәсіби денсаулық пен қауіпсіздік

OHSAS

Еңбек қауіпсіздігі және гигиеанасын бағалау сериясы

PPE

Жеке қорғаныс құралдары

PPP

Жеке жария әріптестік

PR

Өнімділікке қойылатын талаптар

SEP

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары

SL

Көшелік жарықтандыру

SO2

Күкірттің диоксиді

SOP

Стандарттық жұмыс рәсімі

UK

Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі

USD

Америкалық доллар

VoSL

Статистикалық өмір мәні

WB

Дүниежүзілік банк

WMP

Қалдықтарды басқару жоспары

 

1. ЖОБА СИПАТТАМАСЫ

Еуропалық жаңғырту және дамыту банкісі («ЕЖДБ» немесе «Банк») Қазақстан Республикасында Павлодар қаласында (1 суретті қараңыз) жарықтандырудың қалалық жүйесін жетілдіру үшін 53,6 пайызды иеленген Everlight Electronics («Everlight») тайвань компаниясының, сонымен қатар 46,4% иеленген қазақстандық A3 Commerce («A3») және Altacom Asia ЖШС Консорциумына (бірлесіп «Демеушілер» мен «Консорциум») 2,6 млрд. теңгеге немесе 6,5 млн. еуроға баламалы («Кредит») сомаға орта мерзімдік ұзақ мерзімдік несиені қарастырады.

 

1 сурет: Павлодар қаласы, Қазақстан

 

 

Павлодар

Павлодар және Павлодар облысының әкімдіктерімен көшелік жарықтандыру бағдарламасының тұжырымдамасы әзірленген және бекітілген. Ол жүйені жетілдіру және пайдалану үшін конкурстық негізде таңдалған Жеке сектордың Консорциумының қатысуын қарастырады. Тендер МЖӘ туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2017 жылғы қаңтар – тамыз аралығы кезеңінде өткізілген. Everlight, A3 Commerce ЖШС және Altocom Asia ЖШС Консорциумы жеңімпаз болып жарияланған болатын.

Жалпы алғанда, Жоба 12 200 шамдал мен көшелік жарықтандыруды басқарудың 70 шкафын алмастыруды, энергия тұтынуды елеулі қысқартудың, CO2 шығарындысын болдырмау арқасында экологиялық стандарттардың қызмет көрсету мен жақсартуының үздік сапасына қол жеткізу және пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындарды барынша азайту мақсатында тиімді жүйелік бақылау үшін автоматтандырылған аппараттық және бағдарламалық жүйелерді қондыруды қарастырады. Бұған жұмыс сағаттарын оңтайландыру, жарық пен қараңғылау үдемелілігі, белгіленген қуатты төмендету, жаңа энергия-тиімді технологияларды (жарық-диодтар (LED) сияқты), қызмет ету мерзімі үлкен шамдарды және қашықтан басқару пультін сатып алу есебінен қол жеткізуге болады. Барлық шамдал LED болатын болады.

Барлық жарық-диодты Everlight компаниясы ұсынатын болады, және оның қызметкерлері жобаны іске асыруға әсер ететін болады, ал бірнеше менеджер Жобаны салу кезеңінде Павлодарда орналасатын болады және нәтижесінде оның өнімімен жұмыс істеу үшін жергілікті әріптестерді оқыту үшін қалатын болады. Everlight персоналымен бірге монтаждау жұмыстарын жергілікті білім мен тәжірибеге ие жергілікті аутсорсингтік компаниялар ұсынатын болады. Күрделі және операциялық шығындарды (KPI қолжетімділікке нақты төлем) өтеу түрінде мемлекеттік қолдау облыстық әкімдіктің бюджетінде қарастырылған.

Жоба компоненттерінің келесілерден тұратын болатыны күтілуде, жеке алғанда:

   • Бар ескірген көше фонарларын алмастыру үшін неғұрлым энергия тиімді заманауи шамдалдарды сатып алу,
   • Жүйе мониторингі үшін басқару мен шешім шығарудың орталықтандырылған орталығы;
   • Тиісті техникалық шешімдермен жабдықталған трансформациялық қосалқы станциялар үшін таратқыш қалқанның / басқару блогының жаңа жабдығы, және
   • Зақымдалған колонналарды / кабельдерді алмастыру, егер бұл қажет болса.

Жабдыққа инвестициялармен қатарлас жоба сатып алу, акционерлеу, несиеге қабілеттілікті арттыру және қаладағы экологиялық ахуалды жақсарту саласында Консорциумның институционалдық нығайтылуына көмектесетін болады.

Жобаның энергияның тұтынылуын едәуір қысқарту және Павлодар қаласында CO2 шығарындысына жол бермеу нәтижесінде, сонымен қатар жүргізушілер, сонымен қатар жаяу жүргіншілер үшін қозғалыс қауіпсіздігін арттыру үшін қызмет көрсету сапасын жақсартуға және экологиялық стандарттарды жақсартуға бағытталатын болады.

 

2.   ӘЛЕУЕТТІК АСПЕКТІЛЕР МЕН ӘСЕРЛЕР

Қоршаған ортаға байланысты бірқатар аспект, денсаулық пен қауіпсіздіктің әлеуметтік аспектілері, сонымен қатар Жобаны іске асыру барысында туындай алатын салдар анықталатын болады. Келесі бөлімде анықталған әсерлердің қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

2.1ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ӘЛЕУЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ МЕН ӘСЕРЛЕР

Ауа шығарындылары және парниктік газдар – Павлодар қаласында шамдарды қоректендіру үшін энергияны өндіру кезінде түзілетін шығарындыылар есебінен негізінен жобадан ауа ластанатын болады. Қазақстанда желілердегі әлемдегі шығарындылардың ең жоғары коэффициенттерінің бірі - 2014 жылға дейін тұтынылатын МВтч электр қуатына өндірілген 0,998 т жуық CO2 оның көмірден үлкен тәуелділігіне қарай үлесіне елдің ішінде 87% жуық электр қуатының ұлттық өндірілімі келеді. Электрстанциялардан ауаның негізгі ластаушылары NOX, SOX, CO және CO2 тұрады.

Павлодарда SL жүйесінің электр қуатын тұтынуын есептеу базалық сценарийде жылына 9 189 280 кВтч тұтынуын постиндустриалдық есептеу туралы болжамға сүйенген. Бұл мән оған сай жұмыс сағаттары, яғни Павлодар қаласында күннің нақты шығу / бату сағаттары оңтайландырылған болатын 2 457 кВт белгіленген қуатпен (1 қосымшасынан толық ақпаратты қараңыз) жарықтандыру арматурасына аяқталған түгендеуді талдау негізінде алынған болатын. Шығарындылар коэффициенті 0,998 т CO2 / МВт-ч болған кезде, бастапқы сценарийдің жылына эмиссиясы  9171 т CO2 болады.

Жобадан кейінгі сценарийде 12 192 ескірген шамдалды алмастыру жылына 3 505 256 кВтч элеткр қуатын жалпы тұтынуға әкеп соқтыратын болады. Шығарындылар коэффициенті 0,998 т CO2 / МВт-ч болған кезде, осы сценарийдің жылына шығарындысы 3,498,25 тонна болады. Сөйтіп, жобаға байланысты CO2 шығарындыларының максималды ықтимал төмендеу жылына 5 675,29 тонна CO2 құрады.

1 кесте: Павлодар қаласында CO2 шығарындыларын бағалық қысқарту[1]

Параметр

Жобаны іске асыруға дейін

Іске асырудан кейін болжанады

Үнем

CO2  (т / жылына)

9,173.53

3,498.25

5,675.29

Павлодарда SL жетілдірілген жүйесінің электр қуатының тұтынылуын қысқарту NOX, SOX және CO сияқты осындай ластағыштардың пропорционалды қысқаруына әкеп соқтырады, егер басқа қажеттіліктерге электр станцияның босатылған қуатын қайта бөлу болжанбайтын болса.

Шығарындылардың салыстырмалы түрде шамалы деңгейі қосалқы мердігерлік бөлшектегіш және монтаждағыш компаниялардың автомобильдер паркінен күтіледі. Осы шығарындылар деңгейлері электр қуатын өндіруге байланысты шығарындылармен салыстырғанда елеулі болып саналмайды және сөйтіп, ағымдағы талдауда ескерілмейді.

Су мен топырақты ластау. Жоба ElectroTransReelto Ltd компаниясының Екібастұзда (Павлодардан 145 км) залалсыздандыру бойынша жинақы зауытты іске қосуға байланысты суға немесе топыраққа ешқандай әсері болмайды. Тасталған люминесценттік түтіктер мен шамдардың барлық типі бетон бетімен ғимараттың ішінде кәдеге асырылады. ElectroTransReelto компаниясының өрт пен сынаптың төгілуін басқару үшін төтенше жағдай жоспары болады.

Ресурстарды пайдалану – Жоба жоғарыда аталғандай энергияны пайдаланудың елеулі қысқартылуын қарастырады. Су сияқты ресурстарды пайдалануға басқа ешқандай әсерлер күтілмейді.

Мәдени мұра мен экологиялық ресурстар. Жобаның ұсынылатын ауданы сирек және түрі жоғалып кету қаупі болатын мәдени мұра объектілерін немесе археологиялық объектілерді қамтымайды. Жоба Павлодар қаласының қалалық аудандарында көшелік жарықтандыруды қарастырады. Биотүрлілікке әсер Екібастұз өнеркәсіптік аймағында болатын қалдықтарды басқаруды қондырумен туындамайтыны күтіледі. Қалдықтарды басқару учаскесі туралы толық ақпарат төменде келтірілген. 

Құрылыстың жалпы салдары. Жұмыс ауқымынан, шамдарды алмастырудан және полюстерді ықтимал салудан құрылысқа байланысты салдардың қысқа мерзімдік және шамалы болатыны күтіледі. Әсер мысалы, жарық полюстері үшін саңылауды қару кезінде, шаңның түзілуінен, құрылыс техникасынан жоғары шуылдан тұра алады. Осы әсерлердің бірде-біреуінің шамалы жағымсыз салдарға әкеп соқтырмайтыны күтіледі.

2.2 ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҚАУІПСІЗДІККЕ ӘЛЕУЕТТІК АСПЕКТІЛЕР МЕН ӘСЕРЛЕР

Қалдықтарды басқару. Жоба ілеспе өнімдердің (мысалы, ұсатылған шынының) тиісті түрде кәдеге асырылуын және қайта айналымын қамтамасыз ететін 10,159 сынап шамның барлық ең маңызды компонентін қауіпсіз бөліп алу үшін қалдықтарды қайта өңдеу үшін «ElectroTransReelto» ЖШС тартатын болады. ElectroTransReelto сынап шамдарын жинау, тасымаддау, сақтау мен көрсету үшін тиісті технологиялық және адами мүмкіндіктер мен тәжірибені иеленетін Павлодар облысында жалғыз лицензияланған компания болып табылады. ElectroTransReelto сынаппен қауіпсіз жұмыс істеу үшін Екібастұзда (қойманы қоса алғанда) тиісті түрде құрастырылған және жабдықталған учаскесі болады (25.07.2013 ж. №3-27а / 309 Санитарлық-эпидемиологиялық сарапшымен және 03.03.2014 ж. № КZ36VСҮ00003898  Экологиялық сараптамамен расталғандай).

Қауіпті заттар – сынап адамдар, жануарлар мен экожүйелер үшін жоғары уыттылыққа ие бұзылмайтын химиялық элемент болып табылады. Ол бөлме температурасында сұйық және температура + 18°C жоғары болған кезде булана бастайды. Сынаптың үлкен көлемінің әсері фатальдық бола алады, бірақ салыстырмалы төмен мөлшердің сонымен қатар жеке алғанда жүйке, жүрек-қантамыр, иммундық және репродуктивтік жүйеге әсер ете отырып, денсаулық үшін күрделі саалдары болады. Бактериялар болған кезде сынап плацентарлық барьер, сонымен қатар гематоэнцефаликалық барьер сияқты болатын метилсынапқа, сынаптың неғұрлым күрделі және зиянды қосылысына айнала алады және сонтықтан балалар туғанға дейін және кейін олардың психикалық дамуына кедергі жасай алады. Сондықтан бала туатын жастағы әйелдер мен балаларға әсері шамалы мазалайды.

Осы жобаның мәнмәтінінде сынаптың шығарындыларының болжалды қысқартылуы Павлодар қаласының халқы мен қоршаған ортасы үшін қосымша маңызды алғышарт ретінде қарастырылатын болады. Төмендегі 2 кестеде көрсетілгендей, Жоба Павлодар қаласының SL жетілдірілген жүйесінде пайдаланылатын болатын, жарық-диодтарының күтілетін 15-жылдық өмірлік циклі бойы 1,77 кг жуық сынап шығарындысын болдырмауға әсер ететін болады.

2 кесте: Павлодарда сынаптың бастапқы шығарындысы және жобаға байланысты қысқартулар

Шамның базалық типі

HPS

Сынаптың аз құрамы (шамға)

30 мг

Шамдар саны

10,159 дана

Жыл сайын алмастыру

30% (3,048 дана)

Полигондарда аяқталатын шамдардағы сынаптың құрамы (p.a.)

91 гр

SL p.a. жүйесінде жыл сайын алмастыру көлеміне дейін өндіру кезінде сынап буының бөлінуі

27 гр (30%)

Жыл сайынғы шығарындылар (шамның құрамы + өндірістік шығындар)

118 гр

Жарық-диодтардың өмірлік циклінің 15 жылына жол беруге болмайтын шығарындылар

1,770 гр

Қоғамдық көліктің қауіпсіздігі. Көзге көрінудің болмауы және көше фонарларының нашар болуы түнде көруді қиындатып, осылайша автомобиль апатына үлкен қауіп төндіреді. Жол-көлік оқиғаларының статистикасы түнде жоғарылай түседі. Осы кезде жолдағы трафиктің 60 пайызға аз екеніне қарамастан, адам өлімімен аяқталатын барлық жазатайым оқиғаның 60 астам пайызы түнде болады. Облыстық жол және көлік полициясының есептерінде Павлодар қаласында автомобиль апаттарының ең жоғары деңгейі туралы хабарланады, мұнда жылдамдықтың артуы және жол қозғалысы қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуы осындай апаттардың негізгі себептері ретінде көрсетілген. Павлодар қаласында түнгі уақытта көріну жағдайларын жақсарту есебінен жол көлігі қауіпсіздігі артатын болады. Бұл автомобиль апаттарының қысқаруына және нәтижесінде байланысты өлімнің, жарақат пен мүліктік залалдың аз санына әкеп соғады.

Автомобиль апаттарының санын бағалық қысқарту 2015 жылы өңірлерде ЖКО туралы Қазақстан Республикасының Статистика комитетінің[2] деректеріне негізделген. Сосын өңірлік деректер елді-мекендерде апаттардың үлесін және Павлодар облысы халқының жалпы санынан Павлодар қаласы халқының үлесін пайдаланумен Павлодарда қала жолдарына шоғырланған болатын. Жазатайым оқиғалардың (382), жарақаттың (503) және өлім жағдайларының  (34) болжалды санын ескере отырып, түнгі апаттарға байланысты жолдарда жазатайым оқиғалар саны барлық жазатайым оқиғаның үлесінен түнгі уақытта жазатайым оқиғалардың минималды үлесін, 60% коэффициентін пайдаланумен бағаланды[3]. Осы талдау үшін бастапқы деректер келесілер болып табылады:

- Түнде елді-мекендерде жазатайым оқиғалар саны                   229

- Түнгі уақытта елді-мекендерде өлімдер саны                            20

- Түнде елді-мекендерде жарақаттар саны                                   302

Бар зерттеулер тиісті көшелік жарықтандырудың адам өлімімен болатын жазатайым оқиғалар мен жарақаттарды 60%-ға және жазатайым оқиғаларға байланысты залалды 15%-ға төмендете алатынын көрсетті. Неғұрлым консервативтік тәсілді қабылдай отырып, өлім мен жарақаттың қысқаруының арақатынасы 30% мәніне дейін екі есе азайды. Осыған сүйене отырып, барлық қалада көшелік жарықтандыру жүйесін жетілдірудің көлікте қауіпсіздікті арттыру үшін келесі алғышарттарды жасайтынын күтуге болады:

- Құтқарылған өмірлер (әлеуетті) 6 адам / жыл

- Жол бермеуге болатын жарақаттар (әлеуетті) 65 адам / жыл

- Жазатайым оқиғалар (әлеуетті) 25 жазатайым оқиға / жыл

Жобаның Павлодар қаласында көшелердің 50 жуық % (жарықтандыру сапасы ағымдағы талаптарға сәйкес келмейді) қамтитын болатынын ескере отырып, соңғы жақсартудың келесі алғышарттарға әкеп соқтыратыны күтілуде:

- Жоба арқасында құтқарылған өмірлер                                       3 адам / жыл

- Жоба арқасында жол бермеуге болатын жарақаттар               46 адам / жыл

- Жоба арқасында жол берілмеген жазатайым оқиғалар            17 жазатайым                       оқиға / жыл

Статистикалық өмір құнының тәсілі (VoSL) Есептеу Жоба нәтижесінде құтқарылған Өмірдің экономикалық құндылығын көрсету үшін пайдаланылды. EIRR есептеуде пайдаланылатын VoSL екі әртүрлі тәсіл арасында есептелген VoSL орташа мәнінен тұрады:

 • Крейг Миллиган және басқалары.[4]               1 174 583 еуро

- Тед Р. Миллер[5] 1 222 680 еуро

- Орташа 1 198 632 еуро

- EIRR 419 521 есептеу кезінде пайдаланылатын орташа мән мың теңге

Сөйтіп, жоба нәтижесінде құтқарылған өмірде нақты бағамен VoSL жылына 839 042 мың теңге (жетілдіру аяқталған жағдайда) құрайды.

Жеңіл ластану. Жеңіл ластану, сонымен қатар фото ластану немесе жарықпен ластану сияқты атпен белгілі, төтенше, дұрыс бағытталмаған немесе жасанды жарық болып табылады. Жеңіл ластану қала тұрғындары үшін түнгі аспанда жұлдыз жарығымен бәсекелесіп (басқаның арасында, астрономиялық обсерваторияға араласып), ластанудың кез-келген басқа нысаны ретінде экожүйелерді бұзып, адамның денсаулығына қолайсыз әсер етеді. Осы жоба үшін жарықпен ластанудың келесі типтерін ескерген жөн:

Шағылысу – өте ашық жарықтан шағылысу қауіпті шағылыстырып, сыртын көрсетпей, сапар, құлау қаупін немесе қауіпсіздік қаупін ұлғайтып, көруден уақытша айырылуды тудыруы мүмкін. Қараңғыға бейімделу, жарықтың азайтылған деңгейлеріне көздің бейімделу қабілеті қауымдастықта қауіпсіздік үшін маңызды. Көздің  жарық және жарық болмайтын жерлерге бейімделуі үшін жұмсалатын уақыт жарықтандыру ашықтығымен және түсімен ұлғайтылады. Зерттеулер  жарық-диодты шамдалдардың дизайнының өздері шығаратын шағылысудың санына әсер ете алатынын көрсетеді, сондықтан шағылысуға байланысты тәуекелдерді төмендету үшін тиісті қорғауды, жарықтың шашырауын және бағытталуын пайдалану қажет.

Жарық шуылы – оттың төтенше топтамаларына жатқызылады. Оттардың топтамалары шатыстырып жіберіп, кедергіге назар аудартпай (соның ішінде жарықтандыру үшін арналуы мүмкін), жазатайым оқиғаларды тудыруы мүмкін. Шуыл көшелік фонарлар нашар жобаланған немесе айқын жарықтандырылған жарнама жолдарды қоршап тұратын жолдарда әсіресе көрінеді.  

Аспанның жарқырауы –- тұрғылықты елді-мекен аудандары бойынша көруге болатын жарқырау тиімділігіне жатқызылады. Бұл аспанға шығатын жарықтың жарқырауынан және сонымен қатар  жерге артқа қарай атмосфера шашырататын (қайта бағытталған) аспанға қашатын осы салада барлық нашар бағытталған жарықтан шағылысатын барлық жарықтың үйлесімі.

Көк түстің әсері – жарық-диодтар «жылы» ашық-сары көздерден бастап «салқын» көкшіл-ақ оттарға дейін әртүрлі түсті температураларда қолжетімді болады. Көкшіл-ақ диапазондағы жарық-диодтар, әдетте жылы жарық-диодтарға қарағанда,  10-15%-ға неғұрлым энергия тиімді болады. Бұл көптеген қалалардың көгілдір шамдарды таңдайтынына әкеп соғады (Сары жарық-диодтар бұрыңғыдай жалпы жарықтандырудың басқа шамдарымен салыстырғанда қуатты едәуір үнемдеуді қамтамасыз етеді). Түнде көк бай түстің әсері адамдарда мелатониннің секрециясының азаюйына әкеп соқтыруы мүмкін. Мелатонин – бұл репродуктивтік, қалқанша без және бүйрекүсті бездері гормондарын теңгеруге көмектесетін және ұйқы және ояу жүрудің циркадтық ырғағын реттейтін домалақ безді түнде бөлінетін гормон. Мелатониннің неғұрлым төмен деңгейлері қатерлі ісіктің дамуының жоғары қаупіне байланысты болады.

Көк бай түстің әсері сонымен қатар табиғи ұйқыны бұзады және сонымен қатар жабайы табиғатқа, мысалы, құстардың және жағада ұя салатын кейбір су жануарларының дабылды көші-қонына қолайсыз әсер ете алады [6].

Америкалық медициналық қауымдастық (AMҚ) көшелік жарық-диодтық жарықтандыру саясаты туралы ресми өтінішті жақында басып шығарды[7]. Қауымдастық ұсыныс жасап, ынталандырады:

   • Жергілікті деңгейде жарық-диодтық жарықтандыруда жарықтың дұрыс түзілуі, бұл қуаттың тұтынылуын төмендетіп, алынатын отынның пайдалануын азайтады.
   • Шағылысуды азайтуға мүмкіндік беретін, көк түсті минималды сәулеленуді пайдаланумен көк экологиялық жарықтандыруды азайту мен бақылау.
   • Көшелік жарықтандыруды орнату үшін көгілдір құрамның төмен көлемімен жарық-диодттарды пайдалану. Барлық жарық-диодтық жарықтандыру адам мен қоршаған ортаға зиянды әсерлер мен шағылысуды барынша азайту бойынша тиісті жолмен экрандалу тиіс және уақыттың қарбалас болмайтын кезеңдерінде жарық-диодтық жарықтандыруды тұншықтыруды пайдалану мүмкіндігін ескеру керек (егер бұл экономикалық орынды болса).

Қылмыстылық – тиімді көшелік жарықтандыру қылмыстылық деңгейін төмендетуге көмектесе алады. Ұлыбританияның Ішкі істер министрлігі өткізген зерттеулер жарықтандырудың жақсартылуы қылмыстылықтың қысқаруына әкеп соқтыратынын растайтын нәтижелерді көрсетті. Бес зерттеуді мета-талдау жарықтандырудың жақсартылуы 30%-ға қылмыстылықтың деңгейін төмендеткенін көрсетті. Осыдан басқа, екі зерттеуде қысқартылған қылмыстар есебінен қаржылық үнемдеу көшелік жарықтандырудың қаржылық шығындарын елеулі арттырғанын көрсетті. [8]

Шуыл. Жөндеу жұмыстары барысында техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар мен бағандарды тұрғызу шуылының кейбір қысқа уақыттың жоғары деңгейі туындауы мүмкін, бірақ олар елеулі болып табылмайды және алдын ала әлеуетті шулы жұмыстар туралы қауымдастықтың өкілдерінің хабар алуын қоспағанда, жеңілдету бойынша қандай да бір шараларды қажет етпейді.

Құрылыс кезеңінде жол қозғалысы қауіпсіздігі. Өнеркәсіптік автомобильдердің нашар дайындалған немесе тәжірибесіз жүргізушілері басқа көлік құралдарымен, жаяу жүргіншілермен және жабдықпен апат тәуекелдерін ұлғайтты. Өнеркәсіптік көлік құралдары мен көлік құралдары, сонымен қатар жеке көлік құралдары орнында сонымен қатар  соқтығысудың  әлеуетті сценарийін білдіреді. Осыдан басқа, көшелік фонарларды жөндеу мен шамдарды алмастыру жол шетінде жұмыстан тұрады. Жұмыстардың түрлерінің бірде-біреуінің қосалқы мердігерлердің көлік құралдарын тұраққа қоюдың нашар болуынан, қауіпсіздік белгілерінің болмауынан және т.б. апаттарға әкеп соқтырмағанын қамтамасыз ету үшін адекватты шаралар мен рәсімдерді қамтамасыз ету қажет.

Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ) – Жұмыскерлер (қосалқы мердігерлер) науалы шамдарды кәдеге асыру кезінде қауіпті заттардың әсерін қоса алғанда, әртүрлі ЖҚҚ талап ететін бірқатар қауіпке ұшырайтын болады. ЖҚҚ объектіні бақылаудың басқа құралдарынан жоғары және шегінен тыс болатын соңғы құрал болып саналады және жұмыскерге жеке қорғаудың қосымша деңгейін береді. Жоғарыда атап өтілгендей, ElectroTransReelto ұлттық қағидаларға сәйкес жұмыскерлерге ЖҚҚ береді.

Физикалық қауіптер. Жоба мәтмәтінінде физикалық қауптер келесілерден тұрады:

Электрлік қауіптер. Автоматты ажыратқыштар, панельдер, кабельдер, баулар мен қол құрал-саймандары сияқты ашық немесе жарамсыз электрлік құрылғылар жұмыскерлер үшін күрделі қауіпті тудыра алады. Ауа құбырларына бағандар немесе сатылар сияқты металл құрылғылар, сонымен қатар металл жебелермен көлік құралдары тиіп кетуі мүмкін. Ауа құбырларына тікелей жақын орналасқан көлік құралдары  немесе жерге тұйықталған металл заттар  нақты түйісусіз сымдар мен объектілер арасында доғаның түзілуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Биіктікте жұмыс істеу – құлауды болдырмау және одан қорғау бойынша шаралар жұмыскер екі метрден артық құлау қаупіне ұшыраған кезде үнемі орындалу тиіс.

Химиялық қауіптер. Жобаның негізгі химиялық қауіптері жоғарыда «Қалдықтарды басқару», қауіпті материалдар мен ЖҚҚ бөлімінде талқыланатын, сынап шамдарымен жұмыс істеуге және жоюға байланысты.

3.   БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Жоғарыда көрсетілген экологиялық аспектілер мен әсерлерді басқару мен жеңілдету үшін, Жоба үшін Экологиялық және әлеуметтік әрекеттер жоспары (ESAP) дайындалған болатын. Келесі кестеде салдарды басқару мен жеңілдету бойынша әрекеттер, сонымен қатар Жобаның өмірлік циклі бойы осы шараларды сәтті іске асыруды өлшеу үшін бағалаудың мақсатты көрсеткіштері мен өлшемдері келтірілген.

3 кесте. БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Тармақ

Әрекеттер

Сәтті іске асыру үшін мақсатты және бағалық өлшемдер

Экологиялық менеджмент жүйесі

Экологиялық және әлеуметтік басқару жүйесі

 • Консорциум мен Қосалқы мердігерлер интеграцияланған  ESMS әзірлеп, енгізеді (энергияны басқару жүйесін қоса алғанда). ESMS ISO 14001  және OHSAS 18001 халықаралық стандарттары негізінде әзірленіп, іске асырылу тиіс. Формальды сертификаттау талап етілмейді.
 • Экологиялық және әлеуметтік басқару бойынша есептер әр алты сайын ілгерілеу мен жоспарланған іс-шараларды сипаттайды.

Экологиялық және әлеуметтік саясат

 • Консорциум қоршаған ортаны қорғауды, еңбекті қорғауды және қауіпсіздігін және мердігердің әлеуметтік сипаттамаларын қадағалаудың корпоративтік саясаты мен рәсімін белгілейді.
 • Тексерістер, тағайындаулар, . ESAP сақтау мәртебесі және т.б. туралы Консорциум тарапынан  ЕБРР мониторингі мен есептілігі. Экологиялық және кәсіби денсаулық пен қауіпсіздік тұрғысынан алғанда мердігерлік түйіндеме (мердігер деңгейінде, сонымен қатар жобаның тұтастырылған деңгейінде), сонымен қатар түйіндеме.

Экологиялық және әлеуметтік басқару жоспары

 • Консорциум қоршаған ортаны қорғауды, еңбекті қорғауды және қауіпсіздігін және мердігердің әлеуметтік сипаттамаларын қадағалаудың корпоративтік саясаты мен рәсімін белгілейді.
 • ESAP сақтау мәртебесі туралы Консорциумның  ЕБРР жыл сайынғы мониторингі мен есептілігі.

Ұйымдастырушылық әлеует пен міндеттеме

 • Консорциум мен Қосалқы мердігерлер ESAP мен ESMS енгізу үшін EHS бойынша менеджрлерді жалдайды (жарты ставкаға шығар)
 • Компанияның барлық персоналы мен әсіресе жобаны іске асыратын адамдар жайлы жоғары хабардар болу және олардың тиісті проблемаларын түсіну. Қажетті есептерді аяқтау және EHS жалпы өнімділігін көзге көрінетіндей жақсарту. Қоршаған ортаны басқару жүйесін жасауда алға ілгерілеу. 

Project Monitoring and Reporting

 • Консорциум жобалар бойынша мониторинг пен есептілікті жүзеге асыру тиіс.
 • Экологиялық және әлеуметтік нормаларды сақтауға қатысты Жобаның барлық іс-шарасы туралы баяндамаларды жыл сайын беру. Құрылыс алаңдарының мониторингі үшін сайттарға кіру қызметке әсер етпеу үшін барлық ірі құрылыс жұмысы үшін жүргізілу тиіс.

Еңбек және жұмыс жағдайлары

Адами ресурстар саласындағы саясат және жұмыс қатынастары

 • Адами ресурстар саласындағы саясат және Консорциумның жалпы кадрлық рәсімдері Қазақстанның Еңбек кодексімен, ЕБРР PR 2 Стандартымен және Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) стандарттарымен келісіледі.
 • Сауда-саттықты өткізу ресімдері аясында  Консорциум Қазақстанның Еңбек кодексімен, ЕБРР PR 2 Стандартымен және ХЕҰ стандарттарымен келісілген адами ресурстар саласындағы қолайлы саясаты және адами ресурстар саласындағы жалпы рәсімдері барлық қосалқы мердігерде болатындай етіп, қосалқы мердігерлердің келісімшарттарының ережелерінен тұру тиіс. 
 • Консорциумның кадрлық саясаты мен рәсімдерін жыл сайын шолу.
 • Қосалқы мердігерлердің персоналын басқару бойынша Консорциумды жыл сайын шолу.

Дискриминацияның болмауы және тең мүмкіндіктер 

 • Сауда-саттықты өткізу ресімдері аясында  Консорциум қосалқы мердігерлердің барлық қызметкерінің ұлт, жыныс немесе мүгедектік сияқты нақты сипаттамалар негізінде жұмысбастылық саласында дискриминацияға ұшырамайтындай етіп, қосалқы мердігерлердің келісімшарттарының ережелерінен тұру тиіс. 
 • Қосалқы мердігерлердің персоналын басқару бойынша Консорциумды жыл сайын шолу.

Жұмыс ұйымдары

 • Сауда-саттықты өткізу ресімдері аясында Консорциум қосалқы мердігерлердің барлық қызметкерінің жұмыс ұйымдарына қосылуына бас тартпайтынына кепіл беру үшін қосалқы мердігерлердің келісімшарттарының ережелерінен тұру тиіс.
 • Қосалқы мердігерлердің жыл сайынғы аудиті Кадрлық саясат / Консорциум қызметі.

Еңбек ақы

 • Сауда-саттықты өткізу ресімдері аясында Консорциум қосалқы мердігерлердің қызметкерлерінің  еңбек ақысы эквиваленттік жұмыс берушілермен ұсынылатын шығындармен аз дегенде салыстырылуын қамтамасыз ету үшін қосалқы мердігерлердің келісімшарттарының ережелерінен тұру тиіс.
 • Қосалқы мердігерлердің жыл сайынғы аудиті Кадрлық саясат / Консорциум қызметі.

Шағымдарды қарастыру механизмі

 • Сауда-саттықты өткізу ресімдері аясында Консорциум барлық қосалқы мердігердің жұмыскерлерінің шағымдарын қарастырудың тиімді механизмі болатындай етіп қамтамасыз ету үшін қосалқы мердігерлердің келісімшарттарының ережелерінен тұру тиіс.
 • Қосалқы мердігерлердің жыл сайынғы аудиті Шағымдарды қарастыру механизмі  және Консорциумның шағымдары.

Ресурстардың тиімділігі және ластануды болдырмау және бақылау

Ресурстардың тиімділігі

 • Консорциум энергиятиімділікті арттыру үшін қарбалас болмайтын сағат уақытында жарықтандыруды азайту бағдарламасын қабылдау тиіс.
 • Жыл сайынғы энергетикалық аудит (Энергиятиімділік туралы заңға сәйкес)
 • Жарықтың азаю нәтижесінде Консорциумның энергияны үнемдеуін шолуды қоса алғанда, жыл сайынғы энергетикалық аудит

Қалдықтар, қауіпті заттар мен материалдар

 • Консорциум қосалқы мердігерлердің сынап шамдарын қауіпсіз бөлшектеу мен сақтау бойынша OHS жоспарлары аясында тиісті тәжірибені қолдануын қамтамасыз ету үшін.
 • Консорциум  Қалдықтарды кәдеге асыру жөніндегі «ЭлектроТрансРеелто» компаниясының оның экологиялық рұқсаттарына сәйкес жұмыс істеуін жалғастыруын және неғұрлым үздік тәжірибеге сәйкес қалдықтарды тиісті түрдеу сақтау, өңдеу мен жою үшін тиісті рәсімдерді қабылдауын талап етуін қамтамасыз ету үшін.
 • Консорциум сынап шамдарын тиісті түрде уақытылы сақтауды қамтамасыз ету үшін бөлшектеу кезеңінде қосалқы мердігерлердің жұмыстарының үнемі мониторингін жүзеге асырады.
 • Қалдықтарды басқару жөніндегі компанияның сайтын екі айлық тексеру мен науалы шамдар жиналып,  демеркуризацияға жөнелтілетін кезде, құрылыс кезеңінде оның лицензиялары бойынша  Консорциумды шолу.

Денсаулық пен қауіпсіздік

Кәсіби денсаулық пен қауіпсіздік

 • Қосалқы мердігерлер еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша ұлттық талаптар, IFC EHS тиісті Нұсқаулықтары мен электрлік қауіптермен, биікте жұмыс істейтін қауіпті қалдықтармен және т.б. жұмыс істеу үшін рәсімдер мазмұндалатын OHS жоспарларын дайындау үшін.
 • Қосалқы мердігерлер еңбекті қорғау бойынша персоналды үнемі оқытуды қамтамасыз ету үшін.
 • Қосалқы мердігерлер Жоба уақытында туындайтын кез-келген апаттар есебін жүргізеді.
 • Ұлттық заңнама талаптарына және ОУР есебінің  12 кестесіне (9 қосымшасы) сәйкес жұмыскерлерге адекватты ЖКҚ беруді қамтамасыз ету.
 • Консорциум қосалқы мердігерлердің электрлік қауіптермен, биікте жұмыс істейтін қауіпті қалдықтармен және т.б. жұмыс істеу үшін қажет OHS ұлттық талаптары мазмұндалатын келісімшарт басталғанға дейін OHS жоспарларын әзірлеуді қамтамасыз етуі үшін.
 • Жобаны орындау нәтижесінде кез-келген келісімшарттық күнтізбелік жыл бойы Қосалқы мердігерлердің жұмыскерлері үшін нөлдік апаттар.
 • Қосалқы мердігерлердің консорциумының инспекциялары ЖҚҚ қолдануды бағалау және OHS ұлттық стандарттарын және МФК басқарушылық қағидаларын сақтау үшін ай сайынғы  негізде жұмыс істейді.

Қозғалыс пен жол қозғалысының қауіпсіздігі

 • Барлық қосалқы мердігердің қозғалыс пен жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стандарттық жұмыс рәсімдері болу тиіс.
 • Қосалқы мердігердің жұмыскерлері СОП бойынша әдеттегі дайындықтан өтеді.
 • Қосалқы мердігерлерді үнемі тексеру Консорциумның жұмыстарын жүргізеді.
 • Қосалқы мердігерлер жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін СОП әзірлейді.
 • Жобаны орындау нәтижесінде кез-келген келісімшарттық күнтізбелік жыл бойы Қосалқы мердігерлердің жұмыскерлерімен нөлдік жазатайым оқиғалар.

Қауымдастықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі

 • Жобалау кезеңінде көшелік фонарлардың жарық шуылының және аспанның жарқырауының әсерін шектеу үшін арналғанына көз жеткізіңіз.
 • Шағылысуды азайтуға ммүмкіндік беретін көк түстің аз сәулесін пайдаланумен көк экологиялық жарықтандыруды азайту және бақылау.
 • Жарық-диодты шамдардың тиімді қорғауын пайдаланыңыз.
 • Жобаны пайдалану кезеңінде қауымдастық тарапынан нөлдік шағымдар.

Ақпаратты ашу және мүдделі тараптарды тарту

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары

 • Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарын (SEP) әзірлеу
 • Жобаның осы бағасы шегінде әзірленген SEP. Консорциум аясында тиісті департаменттермен СЭП енгізу.
 • Құрылыс және пайдалану кезеңінде мүдделі тараптардың айқын әрекеттері, соның ішінде Қазақстанның талаптарына және  ЕБРР талаптарына сәйкес келетін хабарландырулар, ескертулер мен басқа тиісті шаралар  қабылдану тиіс.

Шағымдарды қарастырудың жедел механизмі

 • Шағымдарды жедел қарастырудың стандарттық механизмін әзірлеу
 • Мүдделі тараптардың шағымдарды қарастырудың айқын анықталған механизмінен тұратын Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспары әзірленіп, енгізілген болатын.
 • ЕБРР бекіткен шағымдарды қарастырудың механизмі

 

 

4.   МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ, СОНЫМЕН ҚАТАР ШАҒЫМДАРДЫ БЕРУ МЕН ҚАРАСТЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІ

4.1       МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ

4 кестеде анықталған мүдделі тараптар мен әр топ үшін ұсынылатын байланыс әдісі көрсетілген.

Table 4: Project Stakeholders

Мүдделі тараптар

Ашылу тиіс ақпарат

Коммуникация әдістері

Мерзімдер

Консорциум қызметкерлері

1. NTS/ESAP/ESMS

2. E&S және HR-саясат

3. Шағымдарды қарастыру механизмі

1 & 2. Консорциум мен Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй,  қоғамдық көлік және  автомобиль жолы департаментінің байланыс жасайтын тұлғасынан қолжетімділік.

3. Қызметкерлердің еңбек шарттарына кіреді

1 & 2. Тұрақты негізде.

3. Келісімшартты бастамалау.

Қосалқы мердігерлер (қалдықтарды басқару бойынша компанияны қоса алғанда)

1. NTS / ESAP

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

3. OHS жоспары

4. SOP трафигін басқару

1. Консорциум мен Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй,  қоғамдық көлік және  автомобиль жолы департаментінің байланыс жасайтын тұлғасынан қолжетімділік.

2. Қызметкерлердің келісімшарттарына қосылған.

3 & 4. Аға басшылықтан, ақпараттық тақтайлардан, құралдар көмегімен оқытудан қолжетімділік.

1. Жалғасуы.

2. Келісімшарттың басталуы.

3 & 4. Тұрақты негізде.

Тұрғын үй қауымдастықтары мен жергілікті кәсіпорындар

1. Техникалық қызмет көрсету / оңалту бойынша жұмыстар кестесі

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

3. NTS / ESAP

1. Парақшалар мен жергілікті БАҚ (жергілікті газеттер / радио).

2. Шағымдарды қарастыру рәсімін көрсететін жұмыс орындарында берілген маңдайшадағы жазулар.

3. Консорциум мен Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй,  қоғамдық көлік және  автомобиль жолы департаментінің байланыс жасайтын тұлғасынан қолжетімділік.

1. Жұмыстар басталғанға дейін кемінде бір күн бұрын.

2. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары бойы.

3. Жалғасушы

Жол қозғалысы қатысушылары

1. Техникалық қызмет көрсету / оңалту бойынша жұмыстар кестесі

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

1. Жергілікті БАҚ (жергілікті газеттер / радио).

2. Консорциумда байланыс тұлға мен Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй,  қоғамдық көлік және  автомобиль жолы департаментінің байланыс жасайтын тұлғасының болуы.

1. Техникалық қызмет көрсету / жөндеу бойынша жұмыстар бойы.

2. Жалғасушы

Компания қызметкерлері

1. NTS/ESAP/ESMS

2. E&S және HR-саясат

3. Шағымдарды қарастыру механизмі

1 & 2. Консорциум мен Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй,  қоғамдық көлік және  автомобиль жолы департаментінің байланыс жасайтын тұлғасынан қолжетімділік.

3. Қызметкерлердің еңбек шарттарына кіреді

1 & 2. Тұрақты негізде.

3. Келісімшартты бастамалау.

Қосалқы мердігерлер (қалдықтарды басқару бойынша компанияны қоса алғанда)

1. NTS / ESAP

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

3. OHS жоспары

4. SOP трафигін басқару

1. Компанияның кадрлар бөлімінің қолжетімділігі.

2. Қызметкерлердің еңбек шарттарына кіреді.

3 & 4. Аға басшылықтан /  ақпараттық кеңестерден /  құралдарды жаттықтырудан қолжетімділік.

1. Жалғасуы.

2. Келісімшарттың басталуы.

3 & 4. Тұрақты негізде.

Тұрғын үй қауымдастықтары мен жергілікті кәсіпорындар

1. Техникалық қызмет көрсету / оңалту бойынша жұмыстар кестесі

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

3. NTS / ESAP

1. Парақшалар мен жергілікті БАҚ (жергілікті газеттер / радио).

2. Шағымдарды қарастыру рәсімін көрсететін жұмыс орындарында берілген маңдайшадағы жазулар.

3. Компанияның кадрлар бөлімінен қолжетімділігі.

1. Жұмыстар басталғанға дейін кемінде бір күн бұрын.

2. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары бойы.

3. Тұрақты негізде.

Жол қозғалысы қатысушылары

1. Техникалық қызмет көрсету / оңалту бойынша жұмыстар кестесі

2. Шағымдарды қарастыру механизмі

1. Жергілікті БАҚ (жергілікті газеттер / радио).

2. Компанияның кадрлар бөлімінің қолжетімділігі.

1. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының барлық процесі ішінде бойы.

2. Тұрақты негізде.

 

 

4.2       қоғамдық наразылықтар

Консорциум мен «Павлодар қаласының коммуналдық және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы,  автомобиль жолы департаменті» мемлекеттік кәсіпорны (немесе «Департамент») өз мақсатты байланыс жасайтын тұлғалары арқылы Жобаға байланысты, сонымен қатар Консорциум мен Қосалқы мердігерлер қызметі нәтижесінде барлық түсіндірме мен шағымды қарастырады.  Жұртшылықтың шағымдарын қарастыру механизмі үшін ұсынылатын сұлбада келесі қадамдар мен әрекеттер арқылы құрылыс пен пайдалану барысында экологиялық және әлеуметтік мәселелерге байланысты шағымдар мен наразылықтар қарастырылатын болады:

 • Жабдықты басқару шкафтарында және Департаменттің веб-сайты Жобасының  веб-сайтында Жерүсті линиялар мен мобильдік жедел линиялар; мобильдік телефон линиясы аудио, видео және фото хабарламаларды қабылдайтын болады
 • Консорциумның және  / немесе Павлодар қаласының Департаментінің жауапты персоналы алаңға іссапар жасап, тіркелген жұртшылықты тексереді, қажет болған кезде, қысқа түсіндірме жазбаны дайындап, шағым берушіге жауап береді
 1. Жазбаша өтініштер:
 • Кез-келген азамат Консорциумға немесе  Департаментке шағымды жазбаша түрде бере алады. Консорциум: Барлық шағым 5 жұмыс күні ішінде Консорциумда жауапты тұлға тіркеп, мойындайтын болады және шағым келіп түскен мезеттен бастап 20 жұмыс күні бойы жауап алатын болады. Департамент: Павлодар қаласының Департаментінің персоналы ұлттық заңнама талаптарына сәйкес  3-10 күн ішінде жауап беруге міндетті. Шағымның ешқандай стандарттық нысаны болмайды, шағым Департамент бастығына бағытталған хат түрінде қалыптастырылады, және құжаттың 6 бөлімінде берілген байланыс ақпаратын пайдалана отырып, пошта немесе электрондық пошта бойынша жөнелтіле алады. Жалпы мәліметтер. Өз түсіндірмелерін немесе шағымдарын беретін тұлғалар олардың аттарын сақтап қалуын талап етуге құқылы болады.
 • Консорциум Мердігердің (и) шағымдарды қалай өңдейтінін және олардың жоғарыда көрсетілген мерзімдерде тиісті жолмен қарастырылуын қамтамасыз ететінін қадағалайтын болады.
 • Консорциум, сонымен қатар Департамент барлық шағым бойынша шағымдардың (соның ішінде Қосалқы мердігер (-лер) алған және қарастырған) журналын жүргізетін болады, оның негізінде шағымдарды қарастыру туралы есептер жасалып, ЕЖДБ қоса алғанда, мүдделі тараптарға ұсынылу тиіс, мүдделі тараптарға ұсынылу тиіс жыл сайынғы экологиялық және әлеуметтік есептерге қосылатын болады.
 • Мәлімдеуші оның / оның шағымына  қатысты жауапқа немесе шешімге қанағаттанбаған болса және оны қайта ұсынатын болса, Консорциум тиісті жергілікті қауымдастықтың өкілдерін өзара-келісілген  шешімді қабылдау үшін осы процеске қатысуға шақыратын болады. Барлық жағдайда мәлімдеушілер сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілеріне сәйкес құқықтық қорғау құралдарын іздей алады.
 1. Медиа арқылы байланыс:

- қалалық және облыстық әкімдіктердің, өңірлік және жергілікті газеттер мен телекомпаниялардың сайттарынан тұрады;  маңызды мәселелер және үлкен қоғамдық резонанстан тұратын мәселелер жағдайында, ұлттық телеканалдар немесе газеттер сайттарынан тұрады.  Павлодар қаласының әкімдігінің қажет болған кезде жобаға байланысты  пресс-конференциялар мен қоғамдық кездесулерді өткізуге көмектесетін болатын жұртшылықпен байланыс жасайтын офисі болады.

5.2       КОНСОРЦИУМ МЕН (ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР) НАРАЗЫЛЫҚТАРЫ

Консорциум мен Қосалқы мердігерлердің қызметкерлерінің шағымдарды қарастыруының бөлек ішкі механизмі қолданылатын болады. Механизмде Консорциум мен Қосалқы мердігерлердің қызметкерлері жазбаша нысанда шағымдарды жариялай алатын Департамент ғимаратында электрондық пошта бойынша байланысы немесе пошта жәшігі болатын болады. Барлық шағым 5 жұмыс күні ішінде Консорциумда жауапты тұлға тіркеп, мойындайтын болады және шағымды алған мезеттен бастап 20 жұмыс күні бойы жауап алатын болады.

 

[1] https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-kaz-2012-2016-ssa-02.pdf

[4] Жол қозғалысы қауіпсіздігі саласында статистикалық өмірдің мәні:  дамушы елдер деректері негізінде басшылықпен пайданы беру функциясы (реферат), түпнұсқалық зерттеу мақаласы, талдау және апаттарды болдырмау , Том 71, 2014 ж. қазан,  236-247 бет, Крейг Миллиган, Андреас Копп, Саид Дахда, Жаннет Монтуфар, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457514001687

[5] Статистикалық өмір мәндерінде елдер арасындағы өзгеру, Тед Р. Миллер, Журнал «Көлік экономикасы және саясат», т. 34, № 2 (2000 ж. мамыр), 169-188 бет,, https://www.jstor.org/stable/20053838?item_view=read_online&refreqid=excelsior%3Abbca17049c3b440af09ce4770b8a0541

[6] A framework to assess evolutionary responses to anthropogenic light and sound. Trends in Ecology and Evolution. Volume 30, Issue 9, September 2015, Pages 550–560

[7] A framework to assess evolutionary responses to anthropogenic light and sound. Trends in Ecology and Evolution. Volume 30, Issue 9, September 2015, Pages 550–560